π—ˆπ—π—π–Ύπ—‹ π—Œπ–Ύπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ 𝗂 π—…π—ˆπ—π–Ύπ–½:

𝖺𝖻𝖼
π—π—ˆπ— π—π—ˆ 𝗀𝖾𝗍 𝖺𝗐𝖺𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁 π—†π—Žπ—‹π–½π–Ύr β€’ 𝗍𝗐𝗂𝗇 π—‰π–Ύπ–Ίπ—„π—Œ / 𝗍𝗁𝖾 π—‹π–Ύπ—π—Žπ—‹π—‡

π–Ίπ—†π–Ίπ—“π—ˆπ—‡ 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾 π—π—‚π–½π–Ύπ—ˆ
𝖿𝗅𝖾𝖺𝖻𝖺𝗀 β€’ 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗇𝖼𝗂𝖻𝗅𝖾 β€’ 𝗍𝗁𝖾 π–»π—ˆπ—’π—Œ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—†π–Ίπ—‹π—π–Ύπ—…π—ˆπ—Žπ—Œ π—†π—‹π—Œ. π—†π–Ίπ—‚π—Œπ–Ύπ—…

𝖺𝗆𝖼
𝖻𝗋𝖾𝖺𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖻𝖺𝖽 β€’ 𝗆𝖺𝖽 𝗆𝖾𝗇

𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝗍𝖾𝖽 π—Œπ–Ύπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ
π–Ίπ–½π—π–Ύπ—‡π—π—Žπ—‹π–Ύ 𝗍𝗂𝗆𝖾 β€’ 𝖺𝗏𝖺𝗍𝖺𝗋: 𝗍𝗁𝖾 π—…π–Ίπ—Œπ— 𝖺𝗂𝗋𝖻𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋 / 𝗍𝗁𝖾 𝗅𝖾𝗀𝖾𝗇𝖽 π—ˆπ–Ώ π—„π—ˆπ—‹π—‹π–Ί β€’ 𝖻𝖺𝗍𝗆𝖺𝗇: 𝗍𝗁𝖾 𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺𝗍𝖾𝖽 π—Œπ–Ύπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ / 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗐 𝖻𝖺𝗍𝗆𝖺𝗇 π–Ίπ–½π—π–Ύπ—‡π—π—Žπ—‹π–Ύπ—Œ β€’ 𝖻𝖺𝗍𝗆𝖺𝗇 π–»π–Ύπ—’π—ˆπ—‡π–½ β€’ π–Ώπ—ˆπ—Œπ—π–Ύπ—‹'π—Œ π—π—ˆπ—†π–Ύ π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗂𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺𝗋𝗒 π–Ώπ—‹π—‚π–Ύπ—‡π–½π—Œ β€’ 𝗁𝖺𝗋𝗅𝖾𝗒 π—Šπ—Žπ—‚π—‡π—‡ β€’ π—ƒπ—Žπ—Œπ—π—‚π–Όπ–Ύ π—…π–Ύπ–Ίπ—€π—Žπ–Ύ / π—ƒπ—Žπ—Œπ—π—‚π–Όπ–Ύ π—…π–Ύπ–Ίπ—€π—Žπ–Ύ: π—Žπ—‡π—…π—‚π—†π—‚π—π–Ύπ–½ β€’ 𝗋𝗐𝖻𝗒 β€’ π—Œπ—π–Ύπ—π–Ύπ—‡ π—Žπ—‡π—‚π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ—π—… π—π—ˆπ—Žπ—Œπ–Ύ

𝖺𝗇𝗂𝗆𝖾
𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁 π—‡π—ˆπ—π–Ύ β€’ π–½π—Žπ—‹π–Ίπ—‹π–Ίπ—‹π–Ί!! β€’ π—ƒπ—Žπ—ƒπ—Žπ—π—Œπ—Ž π—„π–Ίπ—‚π—Œπ–Ύπ—‡ β€’ π—π—ˆπ–Ίπ—‹π—Ž π—„π–Ίπ—€π–Ίπ—„π—Ž π—‡π—ˆ π—‹π–Ίπ—‚π—…π—€π—Žπ—‡, π—Œ/𝗍 β€’ π—π—ˆπ—…π—π–Ύπ—Œ 𝗏 β€’ π—’π—Ž π—’π—Ž π—π–Ίπ—„π—Žπ—Œπ—π—ˆ

𝖺𝗉𝗉𝗅𝖾 𝗍𝗏
𝖽𝖾𝖿𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀 π—ƒπ–Ίπ–Όπ—ˆπ–» β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ–Ύπ—‹π—π–Ίπ—‡π—

𝖻𝖻𝖼
π–»π—ˆπ–½π—’π—€π—Žπ–Ίπ—‹π–½ β€’ 𝗉𝖾𝖺𝗄𝗒 π–»π—…π—‚π—‡π–½π–Ύπ—‹π—Œ β€’ π—Œπ—π–Ύπ—‹π—…π—ˆπ–Όπ—„

π–Όπ–»π—Œ
π—Œπ—π–Ίπ—‹ 𝗍𝗋𝖾𝗄: π–½π—‚π—Œπ–Όπ—ˆπ—π–Ύπ—‹π—’

𝖽𝖼 π—Žπ—‡π—‚π—π–Ύπ—‹π—Œπ–Ύ
π–½π—ˆπ—ˆπ—† π—‰π–Ίπ—π—‹π—ˆπ—… β€’ π—Œπ—π–Ίπ—†π—‰ 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 β€’ π—’π—ˆπ—Žπ—‡π—€ π—ƒπ—Žπ—Œπ—π—‚π–Όπ–Ύ

π–½π—‚π—Œπ—‡π–Ύπ—’ +
π—Œπ—π–Ίπ—‹ π—π–Ίπ—‹π—Œ: 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—…π—ˆπ—‡π–Ύ π—π–Ίπ—‹π—Œ (𝟀𝟒𝟒πŸͺ) β€’ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ–Ίπ—…π–Όπ—ˆπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋 π—Œπ—ˆπ—…π–½π—‚π–Ύπ—‹ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—†π–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—…π—ˆπ—‹π—‚π–Ίπ—‡ β€’ π—π–Ίπ—‡π–½π–Ίπ—π—‚π—Œπ—‚π—ˆπ—‡

π–Ώπ—ˆπ—‘
π—€π—ˆπ—π—π–Ίπ—† β€’ 𝗍𝗁𝖾 𝗑-π–Ώπ—‚π—…π–Ύπ—Œ

𝖿𝗑
𝗍𝗁𝖾 π–Ίπ—†π–Ύπ—‹π—‚π–Όπ–Ίπ—‡π—Œ

π—π–»π—ˆ
𝖻𝖺𝗋𝗋𝗒 β€’ π–»π—ˆπ–Ίπ—‹π–½π—π–Ίπ—…π—„ 𝖾𝗆𝗉𝗂𝗋𝖾 β€’ π–Όπ—π–Ύπ—‹π—‡π—ˆπ–»π—’π—… β€’ 𝗀𝖾𝗇𝗍𝗅𝖾𝗆𝖺𝗇 𝗃𝖺𝖼𝗄 β€’ π—Œπ—Žπ–Όπ–Όπ–Ύπ—Œπ—Œπ—‚π—ˆπ—‡ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—‡π–Ύπ—π–Ύπ—‹π—Œ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ—Žπ—π—Œπ—‚π–½π–Ύπ—‹ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—ˆπ—‰π—‹π–Ίπ—‡π—ˆπ—Œ β€’ π—π—‹π—Žπ–Ύ π–»π—…π—ˆπ—ˆπ–½ β€’ π—π—‹π—Žπ–Ύ 𝖽𝖾𝗍𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 β€’ 𝗐𝖺𝗍𝖼𝗁𝗆𝖾𝗇 β€’ π—π–Ύπ—Œπ—π—π—ˆπ—‹π—…π–½ β€’ 𝗏𝖾𝖾𝗉

π—π—Žπ—…π—Ž
π–Όπ–Ίπ—Œπ—π—…π–Ύ π—‹π—ˆπ–Όπ—„ β€’ π—‡π—ˆπ—‹π—†π–Ίπ—… π—‰π–Ύπ—ˆπ—‰π—…π–Ύ

𝗇𝖻𝖼
𝗁𝖺𝗇𝗇𝗂𝖻𝖺𝗅 β€’ π—‰π–Ίπ—‹π—„π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π—‹π–Ύπ–Όπ—‹π–Ύπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—€π—ˆπ—ˆπ–½ 𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾 β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—ˆπ–Ώπ–Ώπ—‚π–Όπ–Ύ

𝗇𝖾𝗍𝖿𝗅𝗂𝗑
π–»π—ˆπ—ƒπ–Ίπ–Όπ—„ π—π—ˆπ—‹π—Œπ–Ύπ—†π–Ίπ—‡ β€’ π–Όπ–Ίπ—Œπ—π—…π–Ύπ—π–Ίπ—‡π—‚π–Ί β€’ 𝖽𝖾𝖺𝖽 π—π—ˆ 𝗆𝖾 β€’ π—…π—Žπ–Όπ—‚π–Ώπ–Ύπ—‹ β€’ 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖺𝖼 β€’ π—†π–Ίπ—‹π—π–Ύπ—…β€™π—Œ 𝖽𝖺𝗋𝖾𝖽𝖾𝗏𝗂𝗅 β€’ π—†π–Ίπ—‹π—π–Ύπ—…β€™π—Œ 𝗍𝗁𝖾 π—‰π—Žπ—‡π—‚π—Œπ—π–Ύπ—‹ β€’ π—†π—‚π—‡π–½π—π—Žπ—‡π—π–Ύπ—‹ β€’ π—ˆπ—‡π–Ύ 𝖽𝖺𝗒 𝖺𝗍 𝖺 𝗍𝗂𝗆𝖾 β€’ π—Œπ—π–Ύ-𝗋𝖺 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 π—‰π—‹π—‚π—‡π–Όπ–Ύπ—Œπ—Œπ—Œ π—ˆπ–Ώ π—‰π—ˆπ—π–Ύπ—‹ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—‹π—ˆπ—π—‡ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π–½π—‹π–Ίπ—€π—ˆπ—‡ 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝖾 β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—π–Ίπ—Žπ—‡π—π—‚π—‡π—€ π—ˆπ–Ώ 𝗁𝗂𝗅𝗅 π—π—ˆπ—Žπ—Œπ–Ύ / 𝖻𝗅𝗒 π—†π–Ίπ—‡π—ˆπ—‹ β€’ 𝗍𝗁𝖾 π—Šπ—Žπ–Ύπ–Ύπ—‡β€™π—Œ 𝗀𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍 β€’ 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗋 β€’ π—Žπ—‡π–»π–Ύπ—…π—‚π–Ύπ—π–Ίπ–»π—…π–Ύ β€’ π—Žπ—‡π–»π—‹π–Ύπ–Ίπ—„π–Ίπ–»π—…π–Ύ 𝗄𝗂𝗆𝗆𝗒 π—Œπ–Όπ—π—†π—‚π–½π—

𝗍𝗇𝗍
𝗍𝗁𝖾 π–Ίπ—…π—‚π–Ύπ—‡π—‚π—Œπ—

characters whom i kin.
characters who are special to me and i will always hold dear to my heart. they are the characters i relate to and see myself in. they are a reflection of me.

my kins are my all-time favorite characters.

al
asl
azula
cp

annie leonhart β€’ asuka langley soryuu β€’ azula β€’ camille preaker

cw
pf
jj
jm

celeste wright β€’ jean gunnhildr β€’ jessica jones β€’ josephine march

zj
lp
pf
or

K β€’ laura palmer β€’ makima β€’ okabe rintaro

pf
pf
zj

pieck finger β€’ shinji ikari β€’ zeke yeager

ka

these two families make me feel belonged. seeing them together already feels like a warm hug; i find it healing.

my favorite found families:

bf
gotg

the batfamily β€’ the guardians of the galaxy
artist credit: @kel & @ダフ

my all-time favorite tv series

ka
ka
ka

big little lies β€’ jessica jones β€’ neon genesis evangelion

ka
ka
ka

sharp objects β€’ shingeki no kyojin β€’ steins;gate / 0